5.4.14

44.

jacket - Zara
shirt - Stradivarius
jeans, shoes - Bershka 

1 komentar: